Đặc quyền về tổ chức chính quyền của Phú Quốc khi trở thành đặc khu kinh tế

Trở thành đặc khu kinh tế (SEZ) trực thuộc trung ương, Phú Quốc sẽ được hưởng những đặc quyền nào về tổ chức chính quyền?

Sẽ là 1 trong 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhất hiện nay với nhiều cơ chế đặc thù và ưu đãi khác biệt so với các đơn vị hành chính thông thường trên cả nước, Phú Quốc sẽ được hưởng những đặc quyền về tổ chức chính quyền như:

Thay đổi về tổ chức chính quyền địa phương bao gồm Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Trong đó:

- Ủy ban nhân dân tại đặc khu kinh tế Phú Quốc được phân chia thành 2 cấp gồm: Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và ủy ban nhân dân các phường.

- Hội đồng nhân dân cũng được phân chia thành 2 cấp: gồm hội đồng nhân dân đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và hội đồng nhân dân các phường.

thi_tran_duong_dong_phu_quoc.jpg

Bộ kế hoạch và đầu tư cũng dự kiến nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân tại Phú Quốc, hướng đặc khu phát triển theo mô hình thị trưởng tại các thành phố lớn trên thế giới. Đồng thời đưa đặc khu kinh tế trực thuộc trực tiếp Trung ương nhằm giúp việc đề xuất cơ chế chính sách, thu hút đầu tư … được linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Về thẩm quyền của chính quyền tại đặc khu kinh tế, chính phủ cũng dự kiến sẽ giao toàn bộ các quyền, thẩm quyền thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cho chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc và người đứng đầu HĐND và UBND đặc khu. Tất cả những điều này sẽ được dự kiến quy định trong Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt sắp ban hành trong thời gian tới.

Tất cả những đặc quyền về tổ chức chính quyền, đặc lợi về kinh tế được ưu tiên áp dụng tại Phú Quốc được coi là bệ phóng để hòn Đảo Ngọc có một sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai, trở thành địa phương đặc biệt về kinh tế của Việt Nam. Phú Quốc thời điểm hiện tại được xem như là một nam châm khổng lồ thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực đầu tư cho du lịch, mua đất Phú Quốc, bán đất Phú Quốc là những lĩnh vực thương mại đang “nóng” nhất tại Phú Quốc hiện nay.